• پست الکترونیک

    inf@daneshju.org
  • فقط تلگرام

    09331821691

کودکی ده ساله که دست چپش به دلیل یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود،برای تعلیم فنون رزمی جودو…

ادامه ...

ساختمان کتابخانه انگلستان قدیمی بود وتعمیر آن نیز فایده ای نداشت. قرار براین شد کتابخانه جدیدی ساخته شود.اما وقتی ساخت…

ادامه ...

روزی استادی از دانشجویان خود خواست که از فردا هر کدام تعدادی سیب زمینی به همراه خود داشته باشند و…

ادامه ...

مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود. کشاورز گفت:برو در آن قطعه زمین با ایست. من سه گاو…

ادامه ...

از لحظه ای که در یکی از اتاق های بیمارستان بستری شده بودم،زن وشوهری در تخت روبروی من مناقشه بی…

ادامه ...

اسمش فلمینگ بود.کشاورز اسکاتلندی فقیری بود.یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت ، صدای فریاد کمکی شنید که…

ادامه ...

سال های سال بود که دو برادر در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسیده بود باهم زندگی می…

ادامه ...

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت در بین کار گفت و گوی جالبی بین آنها در گرفت.…

ادامه ...

مقاله(تاثیر ارزیابی الکترونیکی در رایتینگ زبان آموزان) که توسط استاد فاطمه رخشی تهیه شده و در ادامه خدمت عزیزان تقدیم…

ادامه ...

برای کسب موفقیت تنها تلاش کافی نیست بلکه آشنایی با قوانین مخصوص و به کارگیری آنها در زندگی می تواند…

ادامه ...