• پست الکترونیک

    inf@daneshju.org
  • فقط تلگرام

    09331821691

این کارگاه یک هدف دارد و آن هم کمک کردن به شما برای سریع تر و بهتر خواندن است.صرف نظر…

ادامه ...

بنام خدایی که مرا در مسیر سعادت وکمال قرار داد برگزاری کارگاه فوق العاده مهندسی ذهن توسط دکتر شهرام خیاطان…

ادامه ...

بنام آفریننده عشق مردی که با آشغال جمع کردن توانست میلیاردر شود! انسان‌ها روزانه آشغال‌های زیادی تولید می‌کنند، اما برای…

ادامه ...

همه چیز در ذهن ماست دربیمارستانی ، دو مرد بیمار در یك اتاق بستری بودند. یكی از بیماران اجازه داشت…

ادامه ...

آمادگی برای رسیدن به هدف كمانگير پير و عاقلي در مرغزاري در حال آموزش تيراندازي به دو جنگجوي جوان بود.…

ادامه ...

پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد.در راه با یک ماشین تصادف کرد وآسیب دید عابرانی که رد می…

ادامه ...

روزی مردی داخلل چاله ای افتاد که بسیار دردش آمد….. یک روحانی او را دید وگفت :حتما گناهی انجام داده…

ادامه ...

قدرت فوق العاده ذهن انسان می گويند شخصی سر کلاس رياضی خوابش برد. وقتی که زنگ را زدند بيدار شد…

ادامه ...

روزی مردی در ساحل رودخانه‌ای نشسته بود كه ناگهان متوجه شد مرد دیگری در چنگال امواج خروشان رودخانه گرفتار شده…

ادامه ...

زاهدی به اشتباه فرشتگان،به جهنم فرستاده شد.پس از اندک زمانی ،دادشیطان در آمد و رو به فرشتگان کرد وگفت: جاسوس…

ادامه ...