• پست الکترونیک

    inf@daneshju.org
  • فقط تلگرام

    09331821691

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو هلدینگ موفقیت برنامه های آموزشی فوق العاده ای برای فصل بهار…

ادامه ...

اسمش فلمینگ بود.کشاورز اسکاتلندی فقیری بود.یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت ، صدای فریاد کمکی شنید که…

ادامه ...

سال های سال بود که دو برادر در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسیده بود باهم زندگی می…

ادامه ...

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت در بین کار گفت و گوی جالبی بین آنها در گرفت.…

ادامه ...