• پست الکترونیک

    inf@daneshju.org
  • فقط تلگرام

    09331821691

اسمش فلمینگ بود.کشاورز اسکاتلندی فقیری بود.یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت ، صدای فریاد کمکی شنید که…

ادامه ...

سال های سال بود که دو برادر در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسیده بود باهم زندگی می…

ادامه ...

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت در بین کار گفت و گوی جالبی بین آنها در گرفت.…

ادامه ...

فرصتی بسیار عالی برای کسانی که به دنبال بهترین وتاثیر گذارترین راه برای رسیدن به موفقیت می باشند. سمینار فوق…

ادامه ...